Wyznaczamy standardy cyfryzacji i wirtualizacji zabytków

PLAY

Naszą misją jest utrwalanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego w obszarze zabytków

Zrealizowaliśmy ponad 20 projektów cyfryzacyjnych

Ze środków pozyskanych w konkursach krajowych i zagranicznych opracowaliśmy i upowszechniliśmy unikatowe zbiory zabytków architektury sakralnej i świeckiej, zawierających arcydzieła malarstwa, rzeźby i rzemiosła artystycznego.

Nasza cyfrowa kolekcja liczy ponad 1000 eksponatów

Szczególny nacisk kładziemy na cyfrową inwentaryzację zbiorów zgromadzonych w kościołach, które należą do grupy zabytków najbardziej narażonych na bezpowrotne zniszczenie.

Skanując zabytki myślę o pokoleniach, dla których będą one zaledwie cieniem zamierzchłej przeszłości

Piotr Białobrzycki

Założyciel i prezes fundacji

Aktualności