Od ponad 5 lat zapewniamy zabytkom długowieczność

Prawidłowo przeprowadzony proces cyfryzacji zapewnia z jednej strony metrologiczny wzorzec zabytku, z drugiej zaś wirtualny model, który może być wykorzystany do celów upowszechniania, konserwacji i badań naukowych.

Dlaczego powstała nasza Fundacja?

Głównym celem założyciela fundacji było sformalizowanie działań cyfryzacyjnych w obszarze zabytków, które prowadził od ponad dekady, skanując pro bono unikatowe zabytki architektury wraz z wyposażeniem, aby zachować je dla przyszłych pokoleń.

Fundator przekazał nieodpłatnie, na rzecz utworzonej przez niego organizacji, całą bibliotekę scyfryzowanych zabytków europejskiego dziedzictwa kulturowego.

Do kogo kierujemy naszą ofertę?

Nasza propozycja jest skierowana głównie do właścicieli zabytków architektury sakralnej i świeckiej, którzy rozumieją doniosłość prowadzenia procesów cyfryzacyjnych i chcą upowszechnić wiedzę o swoim zabytku w formie wirtualnej, bez barier, zgodnie ze standardem WCAG 2.1.

Podczas realizacji projektów cyfryzacyjnych kierujemy się dobrymi praktykami z zakresie wykonywania dokumentacji zabytków architektury współczesnymi metodami naziemnej rejestracji cyfrowej, opracowanymi przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Jakie wyzwania są jeszcze przed nami

Dalsza standaryzacja procesów cyfryzacyjnych w oparciu o najnowsze rozwiązania pomiarowo-wizualizacyjne, dostępne na rynku.

Wdrażanie cyfrowych projektów edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzież, poprzez tworzenie interaktywnych narzędzi wspomagających proces nauczania w obszarze ochrony zabytków.

Podnoszenie naszych kompetencji w obszarze upowszechniania wiedzy w formie cyfrowej i wirtualnej o unikatowych zabytkach europejskiego dziedzictwa kulturowego.

Rozwijanie sieci kontaktów na całym świecie z instytucjami, które realizują podobne projekty.

Poznaj nasz zespół

Piotr Białobrzycki

Założyciel i prezes fundacji

pb@wirtualnedziedzictwo.pl

+48664966996

Jerzy Pajor

Dyrektor cyfryzacji 2D

jp@wirtualnedziedzictwo.pl

+48510238958

Damian Kuć

Dyrektor cyfryzacji 3D

dk@wirtualnedziedzictwo.pl

+48510606466

Janusz Duszkiewicz

Dyrektor aero 2D/3D

jd@wirtualnedziedzictwo.pl

+48570101819

Zrealizowaliśmy ponad 20 projektów, cyfryzując przeszło 1000 eksponatów

Zapraszamy do współpracy właścicieli zabytków architektury sakralnej i świeckiej, którzy rozumieją doniosłość prowadzenia procesów cyfryzacyjnych i chcą upowszechnić wiedzę o swoim zabytku w formie interaktywnej i wirtualnej, zgodnie ze standardem WCAG 2.1.