Realizacje

Projekty

Wdrażamy opracowane przez nas założenia projektowe, kierując się zasadą nieinwazyjnego opracowania zasobów dziedzictwa kulturowego. W partnerstwie z właścicielami zabytków realizujemy projekty cyfryzacyjne m.in. ze środków grantowych, pozyskanych w konkursach krajowych i zagranicznych.

Kolekcje

Scyfryzowane przez nas zbiory, podzielone na cztery główne kategorie (architektura, malarstwo, rzeźba i rzemiosło artystyczne), liczą przeszło tysiąc pozycji, stając się, ze względu na ich jakość, jednym z ważniejszych wirtualnych repozytoriów zabytków dostępnych w sieci.