Cyfryzacja katedry kamieńskiej

Podróż przez 900 lat chrześcijaństwa na Pomorzu Zachodnim

Celem podstawowym projektu „Cyfryzacja katedry kamieńskiej – podróż przez 900 lat chrześcijaństwa na Pomorzu Zachodnim” jest wierne, cyfrowe, trójwymiarowe i wirtualne odtworzenie architektury konkatedry św. Jana Chrzciciela w Kamieniu Pomorskim oraz znajdującego się w niej zbioru zabytków ruchomych (malarstwa, rzeźby, rzemiosła artystycznego), w oparciu o najnowsze technologie pomiarowo-wizualizacyjne i mix wirtualnej rzeczywistości, finalnie udostępnienie wyników i wiedzy o tym unikatowym zasobie.

Niemal 900 lat temu, w 1124 r. bp.Otton z Bambergu na prośbę polskiego księcia Bolesława Krzywoustego ochrzcił ludność Pomorza dając poczatek biskupstwu kamieńskiemu. W 1176 r. rozpoczęto budowę katedry. To najstarsza i najcenniejzsa budowla sakralna pobrzeża Bałtyku, z wschodnią częścią o cechach romańskich i wczesnogotyckich, z wirydażem i wieżą. Katedra – Pomnik Historii jest unikatowym zabytkiem pełnym dzieł sztuki, stanowiąc egzemplifikację historii i dumy narodowej w sferze materialnej i duchowej. Zadanie realizowane w rocznicę 75.lecia polskego Pomorza.

Zakres działań

Zobacz inne zabytki w kategorii: Architektura