Poaugustiański zespół klasztorny

Kościół Wniebowzięcia NMP w Żaganiu

Projekt „Upowszechnienie poprzez cyfryzację i wirtualizację Pomnika Historii – kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Żaganiu” polegał na cyfrowym, trójwymiarowym i wirtualnym odtworzeniu architektury wnętrza kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Żaganiu oraz znajdujących się w nim zabytków ruchomych (malarstwo, rzeźba, rzemiosło artystyczne, kowalstwo, itd.), który jest najważniejszym zabytkiem poaugustiańskiego zespołu klasztornego – ustanowionego Pomnikiem Historii w 2011 roku.

Zakres prac objął wnętrze kościoła oraz znajdujące się w nim wybitne i cenne dzieła sztuki, w tym odrestaurowany ołtarz główny. W trakcie realizacji zadania zostaną wykorzystane najnowsze technologie pomiarowo-wizualizacyjne oraz technologie internetowe (wielojęzyczna strona www ), zapewniające interaktywność dla wszystkich rodzajów odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem osób wykluczonych (standard WCAG 2.1). Głównym celem projektu jest digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego oraz upowszechnienie tych zasobów cyfrowych do celów popularyzacyjnych, edukacyjnych, naukowych i konserwacji.

Zakres działań

Zobacz inne zabytki w kategorii: Architektura