Szlak Świątyń Maryjnych

Odkryj skarby architektury sakralnej

Ideą przewodnią projektu jest upowszechnienia wiedzy o unikatowych zabytkach chrześcijańskiej cywilizacji europejskiej, a poprzez budowę interaktywnego, Europejskiego Szlaku Maryjnego, wspomaganie pielgrzymów i turystów z całego świata w drodze ku najwspanialszym dziełom architektury sakralnej.

Łączymy wiedzę z historii sztuki z pasją do nowych technologii. Dzięki cyfryzacji i wirtualizacji zabytków umożliwiamy przyjrzenie się z bliska dziełom sztuki, które są zbyt oddalone od zwiedzających lub niedostępne, w szczególności dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych (strona jest zgodna ze standardem WCAG 2.1).

Wciąż poszerzamy cyfrowy katalog najpiękniejszych dzieł sztuki sakralnej, a tym samym oddajemy w ręce dzieci i dorosłych nowoczesne, multimedialne materiały edukacyjne i interaktywne przewodniki. Wierzymy, że ani czas, ani odległość nie powinny ograniczać dostępu do wiedzy i źródeł inspiracji.

Zakres działań

Zobacz inne zabytki z kategorii: Matka Boża