Katedra we Wrocławiu

Matka kościołów Śląska

Projekt „Upowszechnienie poprzez cyfryzację 2D/3D Katedry pw. św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu — Matki kościołów Śląska” polegał na wiernym odtworzeniu architektury fragmentu Pomnika Historii — Katedry pw. św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu oraz znajdujących się w niej zabytków ruchomych (malarstwo, rzeźba, rzemiosło artystyczne, kowalstwo itd.), poprzez dwu i trójwymiarową cyfryzację.

Zakres prac objął cały kościół oraz znajdujące się w nim wybitne i cenne dzieła sztuki. W trakcie realizacji zadania zostały wykorzystane najnowsze technologie pomiarowo-wizualizacyjne oraz technologie internetowe (wielojęzyczna, responsywna strona www), zapewniające interaktywność dla wszystkich rodzajów odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem osób wykluczonych (standard WCAG 2.1).

Głównym celem projektu było opracowanie i digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego oraz udostępnianie i umożliwianie ponownego wykorzystywania zasobów cyfrowych do celów popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych. Wysoka jakość zdigitalizowanego zbioru przyczyni się do zwiększenia uczestnictwa Polski w światowym obiegu.

Zakres działań

Zobacz kolekcje z kategorii: