Kościół św. Józefa w Krzeszowie

Niezwykła świątynia bracka

Projekt „Cyfryzacja Pomnika Historii – Kościoła św. Józefa w Krzeszowie – Perły Europejskiego Baroku – etap II” polegał na cyfrowym, trójwymiarowym i wirtualnym odtworzeniu architektury całego kościoła oraz znajdujących się w nim zabytków (malarstwo, rzeźba, rzemiosło artystyczne, itd.).

Jest jednym z dwóch kościołów, obok już zdigitalizowanej przez fundację w roku 2020 Bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krzeszowie, wchodzących w skład dawnego opactwa cystersów – ustanowionego Pomnikiem Historii w 2004 roku.

Zakres prac objął cały kościół oraz znajdujące się w nim wybitne i cenne dzieła sztuki, w tym odrestaurowane freski śląskiego Rembrandta – Michała Willmanna. W trakcie realizacji zadania zostało wykorzystane pełne spektrum najnowszych technologii pomiarowo-wizualizacyjnych i internetowych (wielojęzyczna strona www), zapewniające interaktywność dla wszystkich rodzajów odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem osób wykluczonych (standard WCAG 2.1). Głównym celem projektu była digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego oraz upowszechnienie tych zasobów cyfrowych do celów popularyzacyjnych, edukacyjnych, naukowych i konserwacji.

Zakres działań

Zobacz inne zabytki w kategorii: Architektura