Inżynieria odwrotna

Inżynieria odwrotna (zwana także inżynierią wsteczną) jest procesem mającym na celu ustalenie jak działa i/lub jak został wykonany badany obiekt tak aby stworzyć jego fizyczny odpowiednik. Jest to proces szczególnie istotny w technologii i przemyśle, pozwalający na precyzyjne odtwarzanie i/lub dorabianie części maszyn, elementów urządzeń i innych podzespołów.

Narzędziami pomocnymi w tym procesie są skanery 3D, które pozwalają na digitalizację, czyli przeniesienie obiektu fizycznego do świata cyfrowego w celu stworzenia jego modelu 3D, oraz specjalistyczne oprogramowanie konstruktorskie. To dzięki niemu, oraz specjalistycznej wiedzy, na podstawie cyfrowej wersji obiektu jesteśmy w stanie go zaprojektować w formacie, który będzie odczytywany przez maszyny CNC a następnie, krok po kroku, element po elemencie odtworzyć badany detal.

W przypadku działań Fundacji wykorzystanie inżynierii odwrotnej polega głównie na sporządzaniu planów i rzutów całych budynków lub ich wybranych pięter oraz odtwarzaniu detali. Jest to szczególnie ważne w przypadku, gdy zdecydowana większość obiekt zabytkowych nie posiada żadnej dokumentacji technicznej.

Po opracowaniu takiego planu jesteśmy w stanie precyzyjnie ocenić możliwości i sposoby potencjalnych napraw budynku lub pomieszczenia, przewidzieć wszelkie kolizje czy obliczyć ilość materiału potrzebną do naprawy.

Jak zostało wspomniane wcześniej, technika ta wykorzystywana jest również w odtwarzaniu detali. Wiele maszyn CNC nie potrafi poradzić sobie z siatką trójkątów – czyli standardową postacią modelu 3D uzyskanego przy pomocy skanera 3D.

Aby model był przygotowany do obróbki na maszynach CNC należy go przekonwertować na parametryczny model bryłowy lub powierzchnie NURBS, które świetnie odwzorowują powierzchnie o kształcie bardziej organicznym. Dopiero do tak przygotowanego modelu jesteśmy w stanie przygotować odpowiednią obróbkę.

Ta metoda sprawdza się znakomicie przy frezowaniu detali np. odtwarzaniu w dowolnym materiale kształtów fragmentów lub całych zabytkowych obiektów, takich jak meble, detale architektoniczne,  rzeźby, sztukaterie, itd.

Zrealizowaliśmy ponad 20 projektów, cyfryzując przeszło 1000 eksponatów

Zapraszamy do współpracy właścicieli zabytków architektury sakralnej i świeckiej, którzy rozumieją doniosłość prowadzenia procesów cyfryzacyjnych i chcą upowszechnić wiedzę o swoim zabytku w formie interaktywnej i wirtualnej, zgodnie ze standardem WCAG 2.1.