Działania

Poniżej prezentujemy pełen zakres oferowanych przez nas usług oraz technologii

Audyt cyfrowy

Polega on na doborze optymalnych narzędzi i ich ustawień, eliminujący błędy na późniejszym etapie i zapewniając najwyższy standard pracy podczas całego procesu cyfryzacji.

Dowiedz się więcej →

Skaning laserowy 3D

Skanowanie architektury całego obiektu - na potrzeby digitalizacji i inwentaryzacji - pozwala pozyskać szczegółowe informacje o kształtach, kolorach i rozmiarach zabytkowej architektury.

Dowiedz się więcej →

Skaning optyczny 3D

Ultraprecyzyjne skanowanie zabytków ruchomych (w tym rzeźby i rzemiosła artystycznego) przy użyciu ręcznych i stacjonarnych skanerów optycznych białego i niebieskiego światła strukturalnego.

Dowiedz się więcej →

Fotografia i video

Wykorzystujemy cyfrową fotografię i filmy (w tym z drona) HDR do prezentacji zabytku architektury wewnątrz i w zewnętrznym otoczeniu oraz wszystkie zabytki ruchome.

Dowiedz się więcej →

Gigapanoramy

Zdjęcia sferyczne 360° w rozdzielczości powyżej 1 miliarda pikseli w HDR, wyświetlające obraz o dużej rozpiętości tonalnej, ukazujący detale zarówno w bardzo jasnych, jak i ciemnych obszarach.

Dowiedz się więcej →

Gigapiksele

Zdjęcia o rozdzielczości powyżej 1 miliarda pikseli, obrazujące duży obiekt zabytkowy (np. fasada, ołtarz, witraż, polichromia, itd.), także w warunkach kiedy obiekt znajduje się na wysokości.

Dowiedz się więcej →

Fotogrametria

W działaniach Fundacji wykorzystujemy oba rodzaje fotogrametrii: fotogrametrię naziemną i fotogrametrię lotniczą, głównie do tworzenia fotorealistycznych modeli 3D z wysokiej jakości teksturą.

Dowiedz się więcej →

Dokumentacja

Obejmuje cały proces przygotowania opisów do zabytków, które będą upublicznione, poprzedzone żmudną weryfikacją istniejących kart inwentaryzacyjnych, z których tylko część zawiera prawidłowe dane.

Dowiedz się więcej →

Plany i rzuty 2D CAD

Na podstawie wygenerowanych modeli 3D obiektów zabytkowych możemy tworzyć rzuty podstawowy i pochodne o różnych kierunkach rzutowana i sposobie reprezentacji modelu.

Dowiedz się więcej →

Model 3D CAD

Model 3D CAD powstaje w wyniku procesu zastosowania oprogramowania do tworzenia matematycznej reprezentacji obiektu architektury 3D, w celu renderowania wnętrz i elementów zewnętrznych w oferowanych budynkach i środowiskach.

Dowiedz się więcej →

Model wirtualny w HBIM

Innowacyjność tego sposobu inwentaryzacji polega na tym, iż umożliwia on bezpośrednie tworzenie elementów wirtualnego zabytku architektury, w którym oprócz modelu 3D i standardowych rzutów 2D zawarte są dodatkowe informacje (np. przypisanie szczegółów technicznych czy konserwatorskich) w ujęciu historycznym.

Dowiedz się więcej →

Przetwarzanie danych

Proces przetwarzania danych polega na takim opracowaniu i zintegrowaniu cyfrowych materiałów wytworzonych przy użyciu zróżnicowanych narzędzi pomiarowo-wizualizacyjnych tak, by móc je optymalnie i efektywnie upowszechnić w Internecie.

Dowiedz się więcej →

Inżynieria odwrotna

Inżynieria odwrotna jest procesem mającym na celu ustalenie jak działa i/lub jak został wykonany badany obiekt, tak aby stworzyć jego fizyczny odpowiednik.

Dowiedz się więcej →

Wirtualna rzeczywistość

Wirtualna rzeczywistość w systemie multimedialnej prezentacji zabytków jest wykorzystywana przez nas do upowszechniania scyfryzowanych zasobów dziedzictwa kulturowego.

Dowiedz się więcej →

Druk 3D

Druk 3D jest znakomitym rozwiązaniem dla edukacji, upowszechniania i zachęcania do poszerzania wiedzy o obiektach historycznych.

Dowiedz się więcej →

Używane narzędzia

Skanery laserowe 3D

Służą nam do pozyskiwania informacji o kształtach, kolorach i rozmiarach zabytkowej architektury. Dzięki fantastycznej szybkości (do 1 mln pomiarów na sek.), wysokiej precyzji pomiaru (błąd w granicach 1-2 mm) oraz specjalistycznemu oprogramowaniu, możemy łączyć nieograniczoną liczbę skanów, uzyskując finalnie chmurę punktów, która jest wierną, cyfrową kopią zabytku.

Dowiedz się więcej →

Skanery optyczne 3D

Działalność polegająca na utrwalaniu i upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego w obszarze zabytków stawia przed nami szereg wyzwań związanych z tworzeniem modeli 3D zabytków i artefaktów historii. Chcąc wyznaczać standardy cyfryzacji w tym zakresie z powodzeniem od kilku lat używamy sprzętu i rozwiązań najwyższej klasy.

Dowiedz się więcej →

Kamery cyfrowe

W zależności od efektu, jaki chcemy uzyskać, wykorzystujemy cyfrowe kamery średnio i wielkoformatowe o rozdzielczościach 50 - 400 Mpix do wykonania dokumentacji inwentaryzacyjnej, filmów i timelapsów w zakresie 4K-8K, gigapanoram sferycznych HDR, dokumentacji fotograficznej gigapixel i reprodukcji gigapixel.

Dowiedz się więcej →

Kamery specjalistyczne

Do cyfryzacji płaskich obiektów zabytkowych (tkaniny, obrazy itd.) w rozdzielczościach dochodzących do setek miliardów pikseli stosujemy najnowsze, innowacyjne rozwiązania z obszaru fotografii makro 3D, takie jak mikroskop cyfrowy Hirox HRX-01 ze zmotoryzowanym obiektywem o wysokiej rozdzielczości.

Dowiedz się więcej →

Drony

Wykorzystujemy je na kilka sposobów. Na przykład drony przemysłowe stosujemy do fotogrametrii niskiego pułapu - tworzenia precyzyjnych, trójwymiarowych map założeń urbanistycznych, w których osadzone są, digitalizowane przez nas, zabytki architektury.

Dowiedz się więcej →

Drukarki 3D

Drastyczny spadek cen drukarek 3D i miniaturyzacja w połączeniu z prostotą ich obsługi przyczyniły się do boomu na rynku konsumenckim.

Dowiedz się więcej →

Specjalistyczne oprogramowanie

Z powodu wykorzystywania tak dużej liczby zróżnicowanych narzędzi pomiarowo-wizualizacyjnych, fundacja jest zmuszona stosować w procesie przetwarzania danych zaawansowane oprogramowania, służące do generowania finalnych produktów oraz do ich integrowania i optymalizowania, z myślą o środowisku webowym.

Dowiedz się więcej →

Silnik Unity

Jest to narzędzie do tworzenia trójwymiarowych oraz dwuwymiarowych gier komputerowych lub innych materiałów interaktywnych, takich jak wizualizacje czy animacje.

Dowiedz się więcej →

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych działaniach?

Połączenie wieloletniego doświadczenia zespołu fundacji z umiejętnością optymalnego wykorzystania najnowszych technologii pomiarowo-wizualizacyjnych pozwala wyznaczać nowe standardy w obszarze cyfryzacji zasobów dziedzictwa kulturowego.