Piotr Białobrzycki

Edukacja:

 • Magister Archeologii Śródziemnomorskiej, Uniwersytet Warszawski
 • Studiował Historię Sztuki oraz Prawo i Administrację

Działalność zawodowa:

 • Prezes Fundacji Wirtualizacji Narodowego Dziedzictwa Kulturowego
 • Ekspert Państwowych Komisji Badania Wypadków Lotniczych i Morskich w dziedzinie laserowego skaningu 3D, fotogrametrii lotniczej i podwodnej
 • Biegły sądowy w dziedzinie laserowych przyrządów pomiarowych

Obszary działania:

Kryminalistyka — od ponad 15 lat, jako ekspert krajowych organów śledczych i procesowych wszystkich szczebli (sądy oraz prokuratura), przeprowadził dziesiątki oględzin miejsc zdarzeń losowych, w tym z zastosowaniem najnowszych laserowych i optycznych skanerów 3D i dronów z kamerami 4K,fotogrametrycznymi, skanującymi oraz na podczerwień: wypadków drogowych, katastrof lotniczych, kolejowych i budowlanych, zabójstw, zamachów bombowych (w tym we Wrocławiu – maj 2016), pożarów (katedra w Gorzowie – lipiec 2017), itp. Wydał ponad 150 opinii procesowych, z których żadna nie została podważona w sądach.

Ochrona zabytków — cyfrowa, dwu i trójwymiarowa inwentaryzacja, rekonstrukcja oraz wirtualizacja unikatowych obiektów architektury dawnej oraz zabytkowych artefaktów, zgromadzonych m.in. w zbiorach muzealnych oraz kościelnych. W dorobku dziesiątki udokumentowanych prac inwentaryzacyjnych i rekonstrukcyjnych w Polsce i zagranicą, w oparciu o najnowsze technologie laserowego i optycznego skanowania 3D, fotogrametrii lotniczej i podwodnej oraz miksu wirtualnej rzeczywistości, w tym ekspozycji muzealnych, architektury sakralnej, fortyfikacji i zamków, militariów z okresu obu wojen światowych, żaglowców i historycznych okrętów wojennych, kompleksów pałacowych, powozów, rzeźb z całego okresu sztuki, ceramiki antycznej. W sumie opracował modele 3D ponad 600 zabytkowych artefaktów z całego okresu sztuki oraz zeskanował w 3D ok. 70 zabytków architektury na terenie całej Europy.

Realizacje:

W 2022 r. opracował koncepcję  cyfryzacji budynku Schönhof  w Görlitz (Niemcy), odpowiedzialny za pozyskanie grantu oraz nadzór merytoryczny nad realizacją projektu „Schönhof digital“, którego celem było upowszechnienie w formie wirtualnej zbiorów zgromadzonych w zabytkowym budynku Muzeum Śląskiego.

Pomysłodawca utworzenia i autor koncepcji budowy interaktywnego Europejskiego Szlaku Świątyń Maryjnych, w oparciu o kompleksowo scyfryzowane przez niego i jego fundację unikatowe zabytki architektury sakralnej.

W latach 2019-2022 jako partner parafii przeprowadził kompleksowe realizacje (projekt, wniosek, pozyskanie grantu finansowego, realizacja, rozliczenie projektu) autorskich projektów cyfryzacyjnych i wirtualizacyjnych na terenie 10-ciu Pomników Historii, które otrzymały dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie konkursowym „Kultura Cyfrowa”.

Finalnie opracował i wdrożył interaktywny Szlak Świątyń Maryjnych wraz z dedykowaną aplikacją internetową na wszystkie rodzaje multimediów (w tym gogle VR – spacery wirtualne) w trzech językach, w standardzie WCAG 2.1. – maryjny.org

Wybrane szkolenia i certyfikaty:

 • dyplomowany operator laserowych skanerów stacjonarnych i ręcznych firm Faro Focus serii S i Artec Rey, współrzędnościowego ramienia pomiarowego Faro Edge z głowicą bezstykową oraz dedykowanego oprogramowania Faro Scene.
 • dyplomowany operator ręcznych skanerów białego światła strukturalnego Artec Micro, Artec Eva, Artec Spider i Artec Leo oraz dedykowanego oprogramowania Artec Studio 16.
 • dyplomowany instruktor programów Faro Crash/Crime Zone, Faro Aras Reality i Faro Zone 3D – dwu i trójwymiarowa wizualizacja i rekonstrukcja zdarzeń losowych, w tym wypadków drogowych i zdarzeń kryminalnych.
 • Adobe Certified Expert ACE i Adobe Certified Professional (Illustrator, Photoshop, InDesign, Premiere Pro, After Effects) – tworzenie cyfrowych multimediów.
 • licencja pilota bezzałogowych statków powietrznych UAVO VLOS i UAVO BVLOS w kategorii do 25 kg ze specjalistycznym oprzyrządowaniem (kamery rgb i multispektralne, czujniki termowizyjne i antysmogowe, skanery laserowe 3D) – ponad 1000 godzin lotów przy użyciu profesjonalnych dronów DJI serii Mavic, Inspire i DJI Matrice.

Języki obce:

 • Język angielski
 • język rosyjski

Zrealizowaliśmy ponad 20 projektów, cyfryzując przeszło 1000 eksponatów

Zapraszamy do współpracy właścicieli zabytków architektury sakralnej i świeckiej, którzy rozumieją doniosłość prowadzenia procesów cyfryzacyjnych i chcą upowszechnić wiedzę o swoim zabytku w formie interaktywnej i wirtualnej, zgodnie ze standardem WCAG 2.1.