Sanktuarium Maryjne w Świętej Lipce

Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce - Częstochowa Północy

Projekt „Zwiększenie dostępności Sanktuarium Pielgrzymkowego w Świętej Lipce, poprzez wirtualizację 3D zabytków jego kościoła” otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu grantowego „Kultura cyfrowa 2020”.

Projekt, podzielony na kilkanaście zadań, miał na celu wierne odtworzenie architektury Pomnika Historii – Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce oraz znajdujących się w niej zabytków ruchomych (malarstwo, rzeźba, rzemiosło artystyczne, kowalstwo, itd.), poprzez dwu i trójwymiarową cyfryzację.

Sanktuarium pielgrzymkowe w Świętej Lipce, na którego miejscu stały kiedyś dwie kaplice, jest obecnie jednym z ważniejszych i najbardziej znanych sanktuariów maryjnych w Polsce. Świątynia została zabudowana na pograniczu dwóch krain wyznaniowych, katolickiej Warmii i protestanckich Prus Książęcych. Przed rozbiorami, dzięki licznie przybywającym tu pielgrzymkom, została nazwana „Częstochową Północy”. Jest obiektem o szczególnej wartości dla polskiej kultury oraz lokalnej historii i tożsamości.

Zakres prac objął cały kościół oraz znajdujące się w nim cenne dzieła sztuki. W trakcie realizacji zadania zostały wykorzystane najnowsze technologie pomiarowo-wizualizacyjne oraz technologie internetowe (wielojęzyczna, responsywna strona www), zapewniające interaktywność dla wszystkich rodzajów odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem osób wykluczonych (standard WCAG 2.1). Głównym celem projektu było opracowanie i digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego oraz udostępnianie i umożliwianie ponownego wykorzystywania zasobów cyfrowych.

Zakres działań

Zobacz inne zabytki w kategorii: Architektura