Ołtarz Wita Stwosza w Krakowie

Arcydzieło późnogotyckiej sztuki rzeźbiarskiej

W roku 2012 Jerzy Pajor, ekspert w dziedzinie digitalizacji 2D w skali makro, wykonał na zlecenie parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie kompletną dokumentację gigapikselową głównego ołtarza autorstwa Wita Stwosza oraz całego wnętrza kościoła Mariackiego.

Po dekadzie powrócił do kościoła, już jako dyrektor cyfryzacji 2D Fundacji Wirtualizacji Narodowego Dziedzictwa Kulturowego, aby uwiecznić raz jeszcze to wspaniałe dzieło Norymberczyka po renowacji, przeprowadzonej w latach 2015-2021, wykorzystując do tego celu najnowsze technologie cyfryzujące.

Znajdujący się w Bazylice Mariackiej ołtarz Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny jest jednym z najwybitniejszych dzieł późnogotyckiej sztuki rzeźbiarskiej w Europie. Nastawa ołtarza mariackiego jest pentaptykiem, czyli posiada pięć skrzydeł. Składa się z części centralnej z rzeźbionymi figurami, jednej pary ruchomych skrzydeł wewnętrznych i jednej pary nieruchomych skrzydeł zewnętrznych. Obie pary skrzydeł ozdobione są płaskorzeźbami. Całości dopełnia postawiona na mensie ołtarzowej płaskorzeźbiona predella oraz ażurowe zwieńczenie z pełnoplastyczną rzeźbą. Program ikonograficzny został opracowany przez teologa i poświęcony jest Matce Boskiej oraz jej roli w dziele Zbawienia.

W predelli przedstawione zostało drzewo Jessego, czyli plastyczne przedstawienie genealogii Chrystusa. Powyżej, we wnętrzu szafy ołtarzowej znajduje się monumentalna grupa rzeźbiarska przedstawiająca Zaśnięcie Najświętszej Maryi Panny w otoczeniu apostołów, a nad nią scena Wniebowzięcia. W zwieńczeniu nastawy ukazana została Koronacja Marii na Królową Nieba i Ziemi.

Reliefy na skrzydłach ołtarza przedstawiają sceny z życia Chrystusa i Marii.

Zakres działań

Zobacz inne zabytki z kategorii: ołtarz główny