Kolegiata w Stargardzie

Perła gotyku zachodniopomorskiego

Zadanie polegało na wiernym odtworzeniu architektury Pomnika Historii – Kolegiaty Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata w Stargardzie oraz znajdujących się w niej zabytków ruchomych (malarstwo, rzeźba, rzemiosło artystyczne, kowalstwo, itd.), poprzez dwu i trójwymiarową cyfryzację.

Jest to monumentalna budowla sakralna o pełnym programie przestrzennym hanzeatyckiej fary miejskiej, wzorowanym na kościele Mariackim w Lubece i na gotyckich katedrach.

Zakres prac objął cały kościół oraz znajdujące się w nim cenne dzieła sztuki. W trakcie realizacji zadania zostały wykorzystane najnowsze technologie pomiarowo-wizualizacyjne oraz technologie internetowe (wielojęzyczna, responsywna strona www), zapewniające interaktywność dla wszystkich rodzajów odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem osób wykluczonych (standard WCAG 2.1). Głównym celem projektu było opracowanie i digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego oraz udostępnianie i umożliwianie ponownego wykorzystywania zasobów cyfrowych.

Zakres działań

Zobacz inne zabytki w kategorii: Architektura