Bazylika św. Mikołaja w Gdańsku

Cyfryzacyjne prace ratunkowe

Platforma wirtualna powstała w trakcie realizacji zadania „Cyfryzacyjne prace ratunkowe w Bazylice św. Mikołaja w Gdańsku – ochrona dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń” podjętego przez Klasztor oo. Dominikanów w Gdańsku w partnerstwie z Fundacją Wirtualizacji Narodowego Dziedzictwa Kulturowego.

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach programu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu – „Kultura Cyfrowa 2021”.

Przeprowadzone prace ratownicze polegały na cyfrowym, trójwymiarowym i wirtualnym odtworzeniu architektury Bazyliki św. Mikołaja oraz znajdującego się w jej wnętrzu zabytkowego wyposażenia. W trakcie realizacji zadania zostały wykorzystane najnowsze technologie pomiarowo-wizualizacyjne, internetowe oraz rzeczywistość wirtualna zapewniające interaktywność dla wszystkich rodzajów odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem osób wykluczonych.

Nadrzędnym celem projektu było opracowanie i digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego oraz udostępnienie i umożliwienie ponownego wykorzystywania zasobów cyfrowych do celów popularyzacyjnych, edukacyjnych, naukowych oraz podejmowanych w przyszłości badań konserwatorskich i prac konserwatorsko-restauratorskich.

Zakres działań

Zobacz inne zabytki w kategorii: Architektura