Battle of Vienna 1683

340-ta rocznica Odsieczy Wiedeńskiej Jana III Sobieskiego

Celem projektu jest upowszechnienie w formie interaktywnej wiedzy w świecie o najwspanialszym osiągnięciu oręża polskiego poprzez dwu i trójwymiarową digitalizację i wirtualizację zachowanych zasobów dziedzictwa kulturowego, związanych z tym wydarzeniem, w tym kościoła św. Józefa na Kahlenbergu, pola bitwy i zabytków zgromadzonych w kościołach, muzeach i kolekcjach prywatnych w całej Europie.

Efekty tych prac zostaną udostępnione nieodpłatnie poprzez aplikacje internetowe, dostosowane do wymogów WCAG 2.1 w najwyższym standardzie AAA, zapewniającym osobom wykluczonym, w tym niewidomym dostęp do tych zasobów, a w kościele w. Józefa na Kahlenbergu oraz u partnerów projektu zostaną utworzone interaktywne Centra Edukacyjne dla dzieci i młodzieży „Wiktoria Wiedeńska 1683”, opowiadające o europejskiej historii i kulturze tego okresu przy użyciu najnowszych multimediów, w tym gogli wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości.

Jest to pierwszy projekt dotyczący zbiorów Sobiesciana, łączący dogłębne badania naukowe, kompleksową cyfryzację 2D/3D zbiorów rozproszonych po całej Europie oraz upowszechnienie w świecie w formie wirtualnej wiedzy o tym wspaniałym, aczkolwiek krótkim okresie triumfu w historii Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

Zakres działań