Plany i rzuty 2D CAD

Plany i rzuty są niezastąpionym elementem przy wszelkich pracach projektowych i konserwatorskich. To dzięki nim inżynierowie, architekci i konstruktorzy są w stanie odczytać niezbędne informacje dotyczące wymiarów i charakterystyki danego obiektu lub detalu. Informacje zawarte w takiej dokumentacji są uzależnione od niej przeznaczenia.

Dokumentacje budowlane obejmują obliczenia statyczne i wytrzymałościowe, rozwiązania konstrukcyjne itp. Dokumentacje techniczne maszyn, części maszyn, detali itp. zawierają informacje o ich wymiarach liniowych, kątach, fazach a także złożeniach poszczególnych komponentów w całość.

Dzięki projektowaniu wspomaganym komputerowo inżynierowie mają łatwiejszy dostęp do bibliotek, norm, przepisów i wiedzy obowiązujących w danej gałęzi przemysłu. Pozwala to na jeszcze efektywniejszą pracę nad danym projektem wielu osobom jednocześnie, w którym każdy może skupić się na swojej specjalizacji.

Aktualnie dokumentację 2D tworzy się automatycznie lub półautomatycznie na podstawie modelu 3D CAD. Specjalistyczne oprogramowanie umożliwia stworzenie i późniejszą edycję dokumentacji 2D dostosowując informacje jakie chcemy w niej zawrzeć do wymagań projektu. Dokumentacja na podstawie modelu 3D CAD znakomicie sprawdza się w przypadku urządzeń mechanicznych, co w przypadku cyfrowych kopii obiektów muzealnych czy historycznych?

Na podstawie siatki trójkątów, czyli modelu 3D uzyskanemu dzięki skanowaniu 3D również jesteśmy w stanie stworzyć plany i rzuty 2D. Specjalne oprogramowanie pozwala mierzenie objętości, odległości liniowych czy przekrojów w dowolnym modelu 3D. Takie dokumentacje mogą następnie posłużyć do odtworzenia danego obiektu lub badań.

Tytułem przykładu, na podstawie wygenerowanego z chmur punktów modelu powierzchniowego 3D można wykonać pierwotne obrysy bryły kościoła, które zostaną w pierwszej kolejności przetworzone na precyzyjne rysunki 2D w formie wektorowej dla wszystkich, budowlanych elementów kościoła. W ten sposób powstaną dwuwymiarowe elementy dokumentacji takie jak rzuty poszczególnych kondygnacji, rzuty podług i sufitów, przekroje, elewacje, możliwe do zapisu w różnych formatach oraz ze zróżnicowanym stopniem szczegółowości w zależności od założeń.

Zrealizowaliśmy ponad 20 projektów, cyfryzując przeszło 1000 eksponatów

Zapraszamy do współpracy właścicieli zabytków architektury sakralnej i świeckiej, którzy rozumieją doniosłość prowadzenia procesów cyfryzacyjnych i chcą upowszechnić wiedzę o swoim zabytku w formie interaktywnej i wirtualnej, zgodnie ze standardem WCAG 2.1.