Druk 3D

Druk 3D to proces tworzenia fizycznych modeli na podstawie ich modeli cyfrowych. Technologia ta może posłużyć zarówno do stworzenia zupełnie nowego obiektu fizycznego po jego wcześniejszym zaprojektowaniu, jak i do skopiowania istniejącego już obiektu na podstawie jego skanu 3D.

Jest to fantastyczne narzędzie w obecnym świecie, które łączy ze sobą nieustanną chęć rozwoju jak również pamięć o przeszłości. Patrzenie w przyszłość wymaga od nas szybkiego wytwarzania nowych, coraz lepszych produktów lub ich prototypów bez potrzeby angażowania maszyn CNC i innych kosztownych urządzeń, natomiast możliwość powielania już istniejących obiektów na podstawie ich modeli cyfrowych pomaga zachować historię.

Druk 3D znakomicie więc wpisuje się w działania fundacji polegające na utrwalaniu i upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego w obszarze zabytków. Wykorzystując cyfrowy model 3D stworzony przy pomocy skanerów 3D możemy odtworzyć praktycznie dowolny obiekt historyczny. Poszerza to możliwości rekonstrukcji, odnawiania czy też zachowania obiektów historycznych, otwiera nowe możliwości badania takich obiektów jak i pomaga w edukacji na ich temat. W połączeniu z aktualnymi sposobami działań, druk 3D stanowi ogromną wartość dodaną dla wszelkich zbiorów muzealnych i kościelnych.

Poszerza to możliwości rekonstrukcji, odnawiania czy też zachowania obiektów historycznych, otwiera nowe możliwości badania takich obiektów jak i pomaga w edukacji na ich temat. W połączeniu z aktualnymi sposobami działań, druk 3D stanowi ogromną wartość dodaną dla wszelkich zbiorów muzealnych i kościelnych.

Na podstawie modelu wydrukowanego w 3D rekonstruktorzy dzieł sztuki mogą zaplanować prace konserwatorskie, dorobić lub uzupełnić brakujące fragmenty bez wcześniejszej ingerencji w oryginalny obiekt. To na jego kopii mogą zostać wykonane wszelkie pomiary i dopasowania brakujących elementów. Fizyczna kopia obiektu rzeczywistego (po jego odpowiedniej obróbce) może z powodzeniem zastąpić oryginalny obiekt tak aby nie narażać go na dalsze zniszczenia. Jest to szczególnie istotne w przypadku obiektów narażonych na działanie warunków atmosferycznych lub gdy obiekt musi być przechowywany w ściśle określonych warunkach przez co nie może być udostępniony szerszej publiczności. Ciągły rozwój technologii druku 3D pozwala na wydrukowanie fizycznej kopii obiektu w wielu materiałach w zależności od wymagań jakie stawia przed nami projekt, np. materiały drewnopodobne czy elastyczne.

Druk 3D jest znakomitym rozwiązaniem dla edukacji, upowszechniania i zachęcania do poszerzania wiedzy o obiektach historycznych. Zmniejszone figurki rzeźb, posągów czy figur mogą być fantastycznym dodatkiem do zajęć prowadzonych z dziećmi czy posłużyć do ‘zobaczenia’ reliktów historii przez osoby niewidome. Obecna technologia druku 3D pozwala na szybkie i dokładne tworzenie fizycznych kopii z materiałów bezpiecznych i wytrzymałych.

Zrealizowaliśmy ponad 20 projektów, cyfryzując przeszło 1000 eksponatów

Zapraszamy do współpracy właścicieli zabytków architektury sakralnej i świeckiej, którzy rozumieją doniosłość prowadzenia procesów cyfryzacyjnych i chcą upowszechnić wiedzę o swoim zabytku w formie interaktywnej i wirtualnej, zgodnie ze standardem WCAG 2.1.