Skanujemy katedrę wrocławską

3 września, 2022

Po przeprowadzeniu kilku tur prac cyfryzacyjnych wewnątrz katedry św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu, które skupiły się na rzeźbie, malarstwie (polichromii, malarstwie sztalugowym i witrażach) oraz rzemiośle, przyszła pora na skanowanie całego wnętrza kościoła.

Skanowanie laserowe 3D, przeprowadzone na potrzeby digitalizacji i inwentaryzacji, pozwoliło nam pozyskać szczegółowe informacje o kształtach, kolorach i rozmiarach Katedry.

Wykorzystaliśmy do tego celu najnowszy laserowy skaner średniego zasięgu (ok. 130-150 m), zapewniający wysoką dokładność (błąd zakresu skanowania maks 1-2 mm), optymalną gęstość chmury punktów przy szybkości pomiarów do 1 mln punktów na sekundę oraz wbudowane czujniki: GPS, kompas, czujnik wysokości, kompensator dwuosiowy.

W celu uzyskania wiernej nie przekłamanej tekstury dość mrocznego wnętrza kościoła, zastosowaliśmy skaner, posiadający wbudowaną kamerę cyfrową z funkcją HDR, zdolną do wygenerowania z jednego stanowiska roboczego panoramy o rozdzielczości min. 160 Mpx, co pozwoliło wyeliminować prześwietlenia w strefie okien i/lub niedoświetlenia w strefie nawy głównej, naw bocznych, chóru organowego, ze szczególnym uwzględnieniem, pozbawionego naturalnego światła, ambitu, czyli obejścia prezbiterium. Reasumując, funkcja HDR poprawiłą jakość obrazu rejestrowanego w bardzo jasnych lub ciemnych warunkach oświetleniowych, zapewniając wysoki poziom szczegółowości wnętrza kościoła.

Cały proces digitalizacji architektury kościoła objął: skanowanie laserowe 3D, przetwarzanie danych uzyskanych ze skanowania na dedykowanych stacjach roboczych, w tym rejestrację skanów, ich łączenie, nałożenie kolorów, utworzenie i czyszczenie z szumów finalnej chmury punktów, wygenerowanie ortofotomap i kolorowych zdjęć panoramicznych, utworzenie ścieżek przebiegu kamery w finalnej chmurze punktów, wygenerowanie klatek wideo w standardzie HD, wreszcie eksport finalnej chmury punktów do formatu e57.

Zrealizowaliśmy ponad 20 projektów, cyfryzując przeszło 1000 eksponatów

Zapraszamy do współpracy właścicieli zabytków architektury sakralnej i świeckiej, którzy rozumieją doniosłość prowadzenia procesów cyfryzacyjnych i chcą upowszechnić wiedzę o swoim zabytku w formie interaktywnej i wirtualnej, zgodnie ze standardem WCAG 2.1.