Rozpoczęliśmy cyfryzację katedry kamieńskiej

2 marca, 2022

Rozpoczęliśmy pierwszy etap realizacji projektu „Cyfryzacja katedry kamieńskiej – podróż przez 900 lat chrześcijaństwa na Pomorzu Zachodnim”, którego celem jest wierne, cyfrowe, trójwymiarowe i wirtualne odtworzenie architektury konkatedry św. Jana Chrzciciela oraz znajdującego się w niej zbioru zabytków ruchomych (malarstwa, rzeźby, rzemiosła artystycznego), w oparciu o najnowsze technologie pomiarowo-wizualizacyjne i mix wirtualnej rzeczywistości i udostępnienie wyników i wiedzy o tym unikatowym zasobie.

W ciężkich warunkach zimowych, pracując w wychłodzonym wnętrzu katedry, cyfryzujemy kompleksowo cały zasób zabytkowy gromadzony przez wiele wieków w tym unikatowym miejscu. Ze względu na ich różnorodność wykorzystujemy pełne spektrum narzędzi do cyfryzacji 2D/3D, w tym między innymi: kamery średnioformatowe do fotografii dokumentacyjnej, gigapanoram i fotografii gigapiksel, skanery laserowe do pozyskania chmury punktów architektury całego kościoła, skanery optyczne białego światła strukturalnego do odtworzenia w formie 3D detali architektonicznych (w tym rzeźbione zworniki, konsolki i kapitele), zabytków rzeźby i rzemiosła artystycznego zgromadzonych głównie w kapitularzu i skarbcu, dronów do pozyskania tekstury bryły kościoła oraz sekwencji video w celu opracowania filmów dokumentujących zabytek, kamer 3D do wygenerowania spaceru wirtualnego po całym wnętrzu oraz wiele innych nowinek technologicznych, wspomagających proces cyfryzacji, inwentaryzacji i finalnie wirtualizacji tego wspaniałego Pomnika Historii.

Zrealizowaliśmy ponad 20 projektów, cyfryzując przeszło 1000 eksponatów

Zapraszamy do współpracy właścicieli zabytków architektury sakralnej i świeckiej, którzy rozumieją doniosłość prowadzenia procesów cyfryzacyjnych i chcą upowszechnić wiedzę o swoim zabytku w formie interaktywnej i wirtualnej, zgodnie ze standardem WCAG 2.1.