Prowadzimy dalsze prace cyfryzacyjne w Klępsku

24 sierpnia, 2022

W ubiegłym roku zdecydowaliśmy podjąć się pro bono realizacji projektu upowszechnienia w formie cyfrowej wyjątkowego zabytku ziemi lubuskiej, najbardziej zalesionego regionu Polski.

Kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Klępsku nie bez przyczyny został uznany za pomnik historii w 2017 roku. Jest to bowiem jedną z najstarszych zachowanych świątyń ewangelickich w tej części Europy, wyróżnia się wybitnymi wartościami historycznymi, artystycznymi i naukowymi. Świątynia, pierwotnie katolicka, następnie przebudowana i zaadaptowana do potrzeb lokalnej społeczności ewangelickiej, stanowi ważne materialne świadectwo wielonarodowej i wielowyznaniowej historii ziem polskich, których kolejni mieszkańcy inkorporowali dorobek kulturowy oraz spuściznę materialną poprzedników, wzbogacając tym samym lokalne dziedzictwo kulturowe.

Po przeprowadzonym skaningu laserowym całej bryły kościoła oraz cyfryzacji w 3D bezcennego wyposażenia świątyni przyszła kolej na opracowanie spaceru wirtualnego wraz z opisami osadzonymi w przestrzeni trójwymiarowej przy użyciu tagów. Do tego celu wykorzystaliśmy ultranowoczesne narzędzia, które zapewniają wysoki poziom „zanurzenia” w przestrzeni wirtualnej zabytku.

W efekcie przeprowadzonych prac powstanie ogólnodostępny, bezpłatny interaktywny przewodnik VR na każdy rodzaj multimediów, w tym smarfotny i gogle wirtualne rzeczywistości. Wyniki prac zostaną także opublikowane na Szlaku Świątyń Maryjnych (maryjny.org), który został stworzony przez naszą fundację.

Zrealizowaliśmy ponad 20 projektów, cyfryzując przeszło 1000 eksponatów

Zapraszamy do współpracy właścicieli zabytków architektury sakralnej i świeckiej, którzy rozumieją doniosłość prowadzenia procesów cyfryzacyjnych i chcą upowszechnić wiedzę o swoim zabytku w formie interaktywnej i wirtualnej, zgodnie ze standardem WCAG 2.1.