Prace cyfryzacyjne w Poaugustiańskim Zespole Klasztornym w Żaganiu

8 czerwca, 2022

Ze względu na bogactwo zbiorów zabytków, przechowywanych na terenie Poaugustiańskiego Zespołu Klasztornego w Żaganiu (zabudowania poklasztorne oraz kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny), musieliśmy podzielić prowadzenie prac cyfryzacyjnych na kilka etapów.

Na pierwszy ogień poszła wspaniała biblioteka klasztorna, mieszcząca się na piętrze skrzydła wschodniego. Składa się ona z dwóch pomieszczeń, dolnego i górnego, przekrytych spłaszczonymi kopułami ozdobionymi freskami Georga Wilhelma Neunhertza. W wielkich kompozycjach artysta przedstawił alegorię Kościoła Zwycięskiego, w części dolnej, oraz adorację Świętej Trójcy przez kanoników reguły św. Augustyna, w części górnej. W wyposażeniu biblioteki, oprócz zdobionych snycersko, modrzewiowych regałów, znajdują się dwa globusy z początku XVII w. – ziemi i nieba, pochodzących z pracowni niderlandzkiego kartografa Willema Blaeua. Zespół fundacji opracował cyfrowo wnętrze (fotografia gigapiksel, gigapanoramy, spacer wirtualny 3D, modele 3D i filmy dźwiękowe), wykorzystując do tego celu topowe rozwiązania technologiczne.

Następnie przenieśliśmy się do muzeum parafialnego, mieszczącego się w skrzydle klasztoru, gdzie na niewielkiej przestrzeni zgromadzono cenne pozostałości wyposażenia klasztoru. Na szczególną uwagę zasługuje 27 owalnych portretów  opatów, autorstwa Christiana Conrada Młodszego, wykonanych w technice olejnej na płótnie. Do tego spory zbiór paramentów przeznaczonych do sprawowania liturgii. Do digitalizacji tego zbioru, oprócz skanerów optycznych i kamer średnioformatowych wykorzystaliśmy namiot bezcieniowy.

Do opracowania spaceru wirtualnego w obu wyżej wymienionych pomieszczeniach klasztoru wykorzystaliśmy kamerę 3D.

Przyjedziemy tutaj jeszcze raz, aby poświęcić się w całości pracom cyfryzacyjnym we wnętrzu wspaniałego kościoła, w którym zakończono właśnie dogłębną renowację ołtarza głównego. Musimy jednak poczekać na dokończenie prac konserwatorskich całego prospektu organowego w chórze organowym. Uniemożliwia to bowiem wykonanie gigapanoram wnętrza oraz fotografii gigapiksel wybranych zabytków, w szczególności wspaniałego fresku „Modlitwa w Ogrójcu” Jeremiasa Josepha Knechtela, o wymiarach bagatela 6 x 3 metry.

Zrealizowaliśmy ponad 20 projektów, cyfryzując przeszło 1000 eksponatów

Zapraszamy do współpracy właścicieli zabytków architektury sakralnej i świeckiej, którzy rozumieją doniosłość prowadzenia procesów cyfryzacyjnych i chcą upowszechnić wiedzę o swoim zabytku w formie interaktywnej i wirtualnej, zgodnie ze standardem WCAG 2.1.