Cyfryzujemy perłę architektury starówki w Görlitz

1 kwietnia, 2022

W tym tygodniu jesteśmy w Görlitz (Niemcy), gdzie realizujemy we współpracy z miejscowym Muzeum Śląskim projekt „Schönhof digital”, którego celem jest opracowanie interaktywnego przewodnika po muzeum z trójwymiarowymi modelami zabytków, gigapikselowymi panoramami wnętrz, gigapikselowymi zdjęciami obrazów i opisami w trzech językach.

Całość będzie udostępniona nieodpłatnie, a dodatkowo powstanie strona internetowa poświęcona projektowi, w której ważną rolę będą odgrywały, obok oferty dla najmłodszych, działy kolekcji i aktualności.

Nasze prace skupiają się na cyfryzacji zbiorów muzealnych, w tym rzeźby, malarstwa i rzemiosła artystycznego. Szczególną uwagę poświęcamy niezwykłej kolekcji porcelany śląskiej, którą muzeum pozyskało od hojnych donatorów.

Przy okazji przetestowaliśmy na żywo druk 3D opracowanych na bieżąco modeli 3D kilku zabytków, z myślą o uatrakcyjnieniu zajęć edukacyjnych dla najmłodszych prowadzonych w muzeum. Testy wypadły pomyślnie i sądzimy, że możliwość drukowania modeli 3D samodzielnie przez dzieci będzie, obok spaceru wirtualnego w goglach VR, najciekawszą i twórczą formą spędzania czasu w perle architektury  starego miasta w Görlitz.

Zrealizowaliśmy ponad 20 projektów, cyfryzując przeszło 1000 eksponatów

Zapraszamy do współpracy właścicieli zabytków architektury sakralnej i świeckiej, którzy rozumieją doniosłość prowadzenia procesów cyfryzacyjnych i chcą upowszechnić wiedzę o swoim zabytku w formie interaktywnej i wirtualnej, zgodnie ze standardem WCAG 2.1.