Wiązka służek

Służka to pionowy element o małym przekroju dostawiony do ściany lub filaru, który był stosowany w budownictwie kościelnym i świeckim w okresie od XI do XV wieku. Stosowane były zarówno jako element konstrukcyjny, jak i dekoracyjny. Pionowa służka łączy się z żebrami sklepienia, tworząc swoisty „most” między ścianą a sklepieniem.

Modele 3D

search

Zobacz inne zabytki z kategorii: Architektura