Srebrne antepedium

Bardzo ciekawym przykładem sztuki złotniczej Wrocławia jest srebrne antependium ołtarza głównego wykonane w I połowie XVIII wieku przez augsburskiego złotnika, Abrahama II Drentwetta. Przedstawia ono trzy sceny: wrzucenia Św. Jana Apostoła do kotła, ścięcie Św. Jana Chrzciciela i męczeństwo Św. Wincentego. Fundatorami srebrnego wyposażenia ołtarza – antependium, tabernakulum i figury świętych – byli dziekan kapituły katedralnej Ferdynand von Holstein i biskup sufragan Baltazar Liesch von Hornau. Srebrnego kruszcu do wykonania dzieła dostarczyły kopalnie w Srebrnej Górze w Górach Sowich, na Dolnym Śląsku.

Modele 3D

search

Zobacz inne zabytki z kategorii: Rzemiosło