Ślepa rozeta

Opactwo Kołbacz to dawny klasztor cystersów znajdujący się w Kołbaczu, Polska. Jeden z najcenniejszych zabytków gotyku ceglanego na Pomorzu Zachodnim. Budowę świątyni, pierwotnie trójnawowej, rozpoczęto w 1210 roku jeszcze w stylu późnoromańskim, a ukończono po ponad 130 latach, w 1347 roku w stylu gotyckim.

Elewacja zachodnia ujęta dwoma czworokątnymi ryzalitami (w większym z klatką schodową), z dużym oknem gotyckim pośrodku, obecnie zamurowanym, z strzelistymi, ostrołukowatymi blendami po bokach i kunsztowną „ślepą” rozetą w szczyt.

Modele 3D

search

Zobacz inne zabytki z kategorii: Architektura