Sceny z Księgi Rodzaju

Mocno zniszczona płaskorzeźba ma formę fryzu. Zawiera zapewne przedstawienia ze Starego Testamentu i Nowego Testamentu – widoczne są postaci ludzkie i zarys budowli z ozdobnym gotyckim szczytem, interpretowanej m.in. jako ratusz.

Modele 3D

search

Zobacz inne zabytki z kategorii: Rzeźba