Retabulum ołtarza Piotra Fouriera

Część centralna obrazu przedstawia błogosławionego unoszącego się w chmurach, w otoczeniu aniołów. Jeden z nich trzyma rozłożoną księgę z napisem: ANTE OMNIA DILIGATUR DEUS PROXIMUS. REGULA ST.AUGUSTINI. Anioł unoszący się nad błogosławionym trzyma nad jego głową koronę. W dole kompozycji widoczny jest plac miasta, na którym zgromadzeni ludzie słuchają słów kapłana.

Ołtarz, fundowany przez Piotra Fouriera generała zakonu Augustianów, składa się z powyższego retabulum, zwieńczenia, predelli i mensy. Retabulum ograniczone kompozytowymi kolumnami, wypełnia centralnie zakomponowana wnęka, zwieńczona półkoliście. We wnęce obraz przedstawiający błogosławionych. Po obu stronach obrazu stoją dwie rzeźby: na lewo św. Józef (miłość boża), na prawo św. Jan (miłość). Bogate zwieńczenie z centralną płyciną wypełnioną obrazem, przedstawiającym Królową Niebios z dzieciątkiem Jezus. Napis w języku niemieckim głosi: „Keinem schaden allen Gutes tun”. Całość zwieńczenia kończy stojąca postać anioła trzymającego krzyż.

Zdjęcia

Gigapixele

search

Zobacz inne zabytki z kategorii: Malarstwo