Restytucja św. Mikołaja

Obraz stanowi centralne przedstawienie w ołtarzu głównym i ukazuje patrona kościoła św. Mikołaja, klęczącego przed Chrystusem, który wręcza mu księgę oraz Matkę Boską, która wkłada na jego głowę mitrę. Obraz zajmuje wysokość drugiej i trzeciej kondygnacji ołtarza, mierząc 512 x 308 cm.

W prawym dolnym rogu obrazu znajduje się malowana tablica z inskrypcją wykonaną w barokowej kapitale: „S/anctus/ Nicolae ob colaphum heretico impactu/m/ decora alta tiarae dempta Tibi a patribus Maria referet. Anno 1643” (Święty Mikołaju, po odebraniu Tobie przez Ojców /soborowych/ wspaniałej ozdoby, starej mitry, z powodu spoliczkowania heretyka, zwraca ją Dziewica Maryja. Rok 1643). Napis nawiązuje do legendarnego epizodu z życia św. Mikołaja, który jako biskup starożytnej Myry uczestniczył w pierwszym soborze powszechnym zwołanym przez papieża Sylwestra I w Nicei w 325 roku. Za wygłoszone na nim poglądy został pozbawiony biskupich odznak – paliusza i mitry.

Wykonanie tego obrazu przypisywano przez wiele lat malarzowi gdańskiemu Hermanowi Hanowi (1574-1627,1628). Obecnie przyporządkowuje się go warsztatowi Augusta Ranischa.

Gigapixele

search

Zobacz inne zabytki z kategorii: Malarstwo