Renesansowy nagrobek Wawrzyńca Kierskiego

Renesansowy nagrobek Wawrzyńca Kierskiego, kantora poznańskiego i archidiakona sandomierskiego (zm. 1595 r.)
Nagrobek z piaskowca, płyta z postacią leżącą, w rogach herby: Jastrzębiec, Leliwa (po prawej) oraz Łodzia i Pobóg (po lewej).

Modele 3D

search

Zobacz inne zabytki z kategorii: Rzemiosło