Relief umieszczony z prawej strony na ścianie frontowej cokołu kolumn w ołtarzu w kaplicy św. Jacka

Przedstawia pochylonego mężczyznę wiążącego jagnię. W głębi sceny z lewej strony ukazany budynek z wyglądającą przez okno kobietą.

Modele 3D

search

Zobacz inne zabytki z kategorii: Rzeźba