Putto

Putto wraz drugim, również zachowanym, pochodzą prawdopodobnie z któregoś z nagrobków lub epitafiów (o czym może świadczyć czaszka – atrybut jednego z nich) zdemontowanych w poł. XIX w. z wyposażenia katedry. Zostały wtórnie umieszczone w zwieńczeniu bramki ambony. Zdjęte w l. 60 XX w. i przeniesione do muzeum katedralnego.

Modele 3D

search

Zobacz inne zabytki z kategorii: Rzeźba