Płyta nagrobna Stanisława Żółkiewskiego

Płyta nagrobna Stanisława Żółkiewskiego herbu Lubicz (zm. 25 lipca 1588, pochowany w katedrze łacińskiej we Lwowie) z fundacji jego syna, słynnego hetmana polnego koronnego Stanisława Żółkiewskiego (zdobywcy Moskwy) – kasztelana halickiego (1580) i wojewody ruskiego (1581), starosty bełskiego.

Płaskorzeźbiona stojąca postać zmarłego, w zbroi płytowej oraz hełmem przy nogach, u dołu tablica w obramieniu z ornamentu z kartuszowo-zawijanego, mieszcząca łaciński napis.

Modele 3D

search

Zobacz inne zabytki z kategorii: Rzemiosło