Płaskorzeźba drewniana

Drewniana płaskorzeźba z kościoła Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Klępsku (niem. Klemzig).

Kościół ten, jeden z najstarszych zachowanych kościołów ewangelickich w tej części Europy, jest obiektem o wybitnej wartości historycznej i artystycznej, pozostając jednocześnie użytecznym źródłem informacji dla badaczy i ekspertów. Pierwotnie kościół katolicki, budynek został następnie przebudowany i przystosowany do oczekiwań lokalnej społeczności ewangelickiej; dziś stanowi ważne materialne świadectwo wielonarodowościowej i wielowyznaniowej historii Polski, w której kolejne pokolenia jej mieszkańców włączają we własne dziedzictwo kulturowe i materialne swoich poprzedników, co prowadzi do ciągłego wzbogacania lokalnej dziedzictwo kulturowe.

Modele 3D

search

Zobacz inne zabytki z kategorii: Rzeźba