Ostrołuczna, ozdobna blenda o wykroju arkady

Ostrołuczna, ozdobna blenda o wykroju arkady w fasadzie zachodniej dawnego kościoła klasztornego pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Kołbaczu.

Klasztor w Kołbaczu jest jeden z najcenniejszych zabytków architektury gotyku ceglanego na Pomorzu Zachodnim. Do dnia dzisiejszego przetrwał kościół klasztorny, niestety pozbawiony naw bocznych, kaplic przy południowym ramieniu transeptu oraz sklepień w nawie głównej. Z zabudowań klasztornych i gospodarczych znajdujących się wokół kościoła zachowała się jedynie mocno przebudowana północna część skrzydła zachodniego, tzw. dom konwersów. Zobaczyć można także dom opata zawierający wspaniałe detale architektoniczne, nadające mu reprezentacyjny charakter. Z systemu obronnego przetrwała baszta, zwana dziś Wieżą Więzienną. Ponadto w obrębie zespołu klasztornego zachowała się XV-wieczna gotycka stodoła (owczarnia).

Modele 3D

search

Zobacz inne zabytki z kategorii: Architektura