Matka Boża Zwycięska

W sanktuarium NMP Zwycięskiej, w kościele Najświętszej Marii Panny na Piasku we Wrocławiu znajduje się łaskami słynący obraz Maryi związany z terenami obecnej Ukrainy, z miastem Mariampol. Obraz nazywany również Matką Bożą Hetmańską lub Zwycięską, umieszczony w bocznym ołtarzu świątyni. Pochodzenie wizerunku nie jest w pełni ustalone. Historycy datują go w okolicach XVI wieku i być może z kręgu malarstwa Rafaela.

Dzieje obrazu sięgają natomiast XVII wieku i związane są z postacią księcia Stanisława Jana Jabłonowskiego, kasztelana krakowskiego, hetmana wielkiego koronnego oraz współtowarzysza króla Jana III Sobieskiego w wyprawie pod Wiedeń.

Hetman Jabłonowski odziedziczył obraz po swoim przodku, Jakubie Potockim i woził go ze sobą na wszystkie wyprawy wojenne (stąd tytuł „Hetmańska”). Ten pobożny rycerz, z wdzięczności za uratowanie życia założył na Podolu miasto Mariampol, gdzie wybudował zamek, w którego kaplicy umieścił cudowny obraz. Obraz szybko zyskał sławę, dzięki licznym łaskom jakie doświadczali wierni. Już w 1737 roku obraz został nazwany cudownym. Po II wojnie światowej został przewieziony przez ostatniego proboszcza Mariampola, ks. Mikołaja Witkowskiego do Głubczyc, a stamtąd w roku 1951 trafił do Wrocławia. 2 września 1965 roku metropolita wrocławski kardynał Bolesław Kominek dokonał intronizacji obrazu, a 10 września 1989 roku odbyła się uroczysta koronacja obrazu koronami papieskimi.

Gigapixele

search

Zobacz inne zabytki z kategorii: Malarstwo