Matka Boska Ostrobramska, Chrystus Ubiczowany oraz św. Jozafat Kuncewicz i królewicz Kazimierz

Z przedstawieniami umieszczonymi w neogotyckich obramieniach architektonicznych, na tle motywów roślinno-kwiatowych, z hierogramami IHS i M, z tarczami z herbami Polski, Litwy, Lwowa oraz Wilna, z postacią klęczącego fundatora oraz tarczą z herbem Łabędź; z fundacji Jerzego Dunina-Borkowskiego.

Gigapixele

search

Zobacz inne zabytki z kategorii: Malarstwo