Matka Boska Częstochowska

Pierwotnie, w prezbiterium witraże  obu położonych naprzeciw siebie  okien zaprojektowali Stanisław Wyspiański i Józef Mehoffer. Tematem kompozycji Wyspiańskiego były „Cnoty i występki” (okno po północnej stronie), a Mehoffera cykl „Psalm o Miłosierdziu Bożym” (okno po stronie południowej). Na przełomie 1890/91 sporządzili oni według wskazówek Jana Matejki projekty ogólne i szczegółowe do obu witraży, nawiązujących do średniowiecznych kompozycji w trzech oknach zamknięcia prezbiterium. Do realizacji jednak nie doszło, być może z powodu braku dostatecznych funduszy.

Osoba nowego fundatora, który pojawił się rok później, wymogła na komitecie parafialnym kościoła mariackiego nowy program ikonograficzny witraży, z zastrzeżeniem, że projekt wykonana sam mistrz Jan Matejko. Tak też się stało. Mistrz dostarczył szkic wstępny a jego uczeń Tadeusz Dmochowski wqykonał projekt szczegółowy nowego witraża do okna południowego – „Matka Boska Ostrobramska”. Ten sam artysta przygotował projekt witraża w oknie południowym – „Matka Boska Częstochowska”. Ten ostatni witraż wykonał w 1894 r. wiedeński zakład Geylinga, w którym w latach 80. XIX wieku powstały witraże do katedry na Wawelu.

Gigapixele

search

Zobacz inne zabytki z kategorii: Malarstwo