Maryja jako Królowa Nieba

Polichromie sklepienia kościoła dzielą się na kilka serii tematycznych. Pierwsza z nich, wypełniająca sklepienie prezbiterium i nawy głównej, wysławia Maryję jako Królową Nieba i wszystkich jej mieszkańców.

W pierwszym polu nad ołtarzem widzimy ukoronowanie Maryi przez Trójcę Świętą w otoczeniu aniołów grających na różnych instrumentach. W drugim polu sklepienia widzimy Królową Aniołów. Dzieciątko Jezus wkłada Matce koronę na głowę. Wśród otaczających ją aniołów można rozpoznać archaniołów: Michała w zbroi z z napisem na tarczy: QUIS UT DEUS (któż jak Bóg), Gabriela z lilią oraz Rafała z rybą.

Pomiędzy drugim a trzecim przęsłem przedstawiono grupy świętych wymienione w litanii loretańskiej. Postacie patriarchów namalowane są na deskach i zawieszone na łuku tęczowym. W środku jest Mojżesz trzymający wielki krzyż z owiniętym na nim wężem. Obo niego z lewej strony Abraham z Izaakiem, z prawej Dawid z harfą. Niżej po lewej św. Józef z lilią, z prawej Joachim ojciec Maryi.

W trzecim polu sklepienia widzimy na środku adorację Baranka, a za balustradą stojących proroków. Wszyscy trzymają w rękach płonące lampki.

Gigapixele

search

Zobacz inne zabytki z kategorii: Malarstwo