"Modlitwa w Ogrójcu" w ołtarzu i "Pascha" w predelli ołtarza

Kaplica Boimów, właściwie kaplica Trójcy Świętej i Męki Pańskiej, jest zabytkową manierystyczną grobową kaplicą lwowskiej rodziny kupieckiej Boimów, usytuowaną obok katedry łacińskiej. Jej fundatorem był pochodzący z Transylwanii Jerzy (György) Boim, kupiec i rajca miejski, sekretarz króla Stefana Batorego.

Kaplica została wzniesiona na terenie cmentarza obok Katedry Łacińskiej w latach 1609-1611 i konsekrowana w roku 1615. Służyła początkowo za mauzoleum rodu Boimów i mieściła 14 grobowców. Otaczający kaplicę cmentarz został zlikwidowany w XVIII wieku.

Budowniczym kaplicy był Andrzej Bemer, dekoracja rzeźbiarska jest dziełem dwóch mistrzów z Wrocławia: Johanna (Hanusza) Scholza oraz Hansa Pfistera, któremu przypisuje się wystrój rzeźbiarski kopuły.

Kaplica została zbudowana na planie kwadratu i jest przekryta kasetonową kopułą opartą na ośmiobocznym tamburze. Latarnię kopuły wieńczy figura Chrystusa Frasobliwego z inskrypcją: „Niech ten, który przechodzi, zastanowi się, czy jego smutki są większe od moich”.

Układ przestrzenny przypomina nieco Kaplicę Zygmuntowską na Wawelu (arch. Bartolommeo Berrecci), różni się od niej bogato zdobioną fasadą. Kaplica została wzniesiona jako wolnostojąca, dopiero w XIX wieku przybudowano do niej od strony południowej kamienicę.

Stylistycznie kaplicę zalicza się do sztuki późnego renesansu z wpływami niderlandzkiej dekoracji rzeźbiarskiej.

Gigapixele

search

Zobacz inne zabytki z kategorii: Rzeźba