Krucyfiks

Krucyfiks pierwotnie znajdował się w kościele w Dobropolu, około 10 km od Kamienia Pomorskiego. Stanowił główny element siedemnastowiecznego ołtarza, przekształconego w następnym stuleciu w ołtarz ambonowy (połączenie ołtarza z amboną w centralnym miejscu – typ ołtarza, który pojawił się w pomorskich świątyniach protestanckich pod koniec XVII w.). Po rozebraniu kościoła w l. 50. XX w. „zaginął” na około 20 lat i dopiero w l. 70. trafił z rąk prywatnych do katedry kamieńskiej. Rzeźba Chrystusa jest barokowym naśladownictwem gotyckiego, XIII/XIV-wiecznego krucyfiksu z kościoła św. Mikołaja w Kamieniu.

Zdjęcia

Modele 3D

search

Zobacz inne zabytki z kategorii: Rzemiosło