Kolumna

Przyciągająca wzrok kolumna w strefie wejściowej muzeum sprawia wrażenie nieco doposażonej dekoracji. Pod względem wzornictwa nie ma odpowiedników w Schönhofie, ale znajdziemy je na ratuszowych schodach naprzeciw Schönhofu.

Czworoboczny kapitel wskazuje, że kolumna była pierwotnie wolnostojąca i zostałą bezpośrednio związana ze ścianą dopiero po zamontowaniu sklepień parteru. Figura Herkulesa klęczącego na kapiteluwydaje się być dodana póniej. Jest on wyraźnie związany ze znajdującym się na nim sklepieniem.

Nie można dokładnie określić chronologii kolumny stojącej obok schodów na 1 piętro. 1526 – 1617

Modele 3D

search

Zobacz inne zabytki z kategorii: Rzeźba