Inskrypcja na bramce południowo-zachodniej

Stary cmentarz przykościelny otoczony kamiennym murem posiadał trzy bramy wejściowe. Każda z tych bram należała do jednej z trzech wsi, które należały do parafii – lwięcina, Wierciszewa i Bielkowa. Mieszkańcy danych miejscowości korzystali wyłącznie z bramek, które były przypisane ich wsi. Nieczytelny w świetle dziennym napis na bramie dla mieszkańców Wierciszewa: “Gehet zu seinem Toren ein mit Danken” (Przestępujcie Jego bramy z wdzięcznością).

Modele 3D

search

Zobacz inne zabytki z kategorii: Rzemiosło