Grupa mieszczan

Jest to rzeźba ukazująca zwartą grupę szesnastu osób, kobiet i mężczyzn siedzących i stojących w kilku rzędach.

Postaci ubrane są w barwne stroje, dwie z nich mają na szyi kryzę charakterystyczną dla mody europejskiej końca XVI i XVII w. Karnacja ich twarzy jest zróżnicowana od bardzo bladych po jasnoczerwone. Dwie figury w dolnej części kompozycji trzymają w ręku różaniec w formie sznura paciorków. Ułożenie ciała oraz kierunek patrzenia większości postaci może wskazywać, że rzeźba stanowi część większej, symetrycznej kompozycji.

Przypuszczalnie z dwóch stron znajdowała się zwarta grupa osób okalająca centralnie wykonaną postać lub grupę postaci o nadrzędnym dla całej kompozycji znaczeniu. W centrum mogła się znajdować figura NMP z Dzieciątkiem i wówczas przedstawienie można by wiązać z funkcjonującym przy dominikańskim klasztorze Bractwem Różańcowym.

Brak analogii nie pozwala dzisiaj na jednoznaczną identyfikację przedstawienia zachowanego w kościele św. Mikołaja.

Modele 3D

search

Zobacz inne zabytki z kategorii: Rzeźba