Drzewo Genealogiczne Jezusa Chrystusa

Cykl fresków na sklepieniu nawy głównej kościoła brackiego pw. św. Józefa w Krzeszowie przedstawia „Drzewo Genealogiczne Jezusa Chrystusa”. Całość swój początek ma nad emporą organową w postaci wizerunku Abrahama i Izaaka, leżącego na pniu – jest to symboliczne nawiązanie do początku genealogii. Zakończenie znajduje się na ścianach prezbiterium, gdzie Willmann przedstawił Apostołów – Piotra i Pawła – symbolizujących Kościół Powszechny.

W przypadku sklepienia występuje ścisła współpraca, bowiem na potrzeby doświetlenia sklepienia wprowadzono lunety – trójkątne wcięcia, których powierzchnię następnie wypełniły polichromie.

Kompozycję sklepienia Michał Willman wzorował na Kaplicy Sykstyńskiej. Sklepienie liczy 5 przęseł:

  • Pierwsze przęsło przedstawia Abrahama spełniającego ofiarę. W lunetach: po lewej Dawid grający na harfie, po prawej Aaron z kadzielnicą.
  • Drugie przęsło przedstawia grupę siedmiu osób spokrewnionych ze św. Józefem. W lunetach: po lewej Mataniasz (Matan) ze zwiniętą Torą, po prawej Matatiasz (Matat).
  • Trzecie przęsło ukazuje Zachariasza i jego żonę Elżbietę patrzących na swego syna Jana Chrzciciela. W lunetach: po lewej przedstawiono Jakuba, ojca św. Józefa, po prawej Sobę.
  • Czwarte przęsło pokazuje klęczące postacie Joachima i Anny, wdzięcznych za pobłogosławienie im w późnym wieku przyjściem na świat Maryi. W lunetach dwóch apostołów spokrewnionych ze św. Józefem: po lewej Juda Tadeusz, po prawej Jakub Mniejszy.
  • Piąte przęsło ukazuje Świętą Rodzinę: Jezusa, Maryję i Józefa. W lunetach dwóch braci apostołów: po lewej Jakub Większy, po prawej Jan Ewangelista.

Gigapixele

search

Zobacz inne zabytki z kategorii: Malarstwo