Chrystus Pantokrator

W zwieńczeniu, na gzymsie wieńczącym górną część ołtarza rzeźba pełnoplastyczna – Chrystus Pantokrator zasiadający półkolistej tęczy, stopy opiera na kuli ziemskiej. Prawą rękę unosi ku górze w geście błogosławieństwa, lewą podtrzymuje wsparte na kolanie złote jabłko królewskie.

Modele 3D

search

Zobacz inne zabytki z kategorii: Rzeźba