Apostołowie, święci męczennicy i święci wyznawcy

Polichromie sklepienia kościoła dzielą się na kilka serii tematycznych. Pierwsza z nich, wypełniająca sklepienie prezbiterium i nawy głównej, wysławia Maryję jako Królową Nieba i wszystkich jej mieszkańców.

W czwartym polu sklepienia (idąc od prezbiterium) pod malowaną kopułą za balustradą stoją apostołowie. Po stronie północnej Maciej z toporem, Jakub z laską pielgrzyma, Piotr z kluczami, Andrzej z krzyżem ukośnym, Bartłomiej z nożem. Po stronie południowej Szymon z piłą, Filip z wyciągniętą w dół ręką, Paweł z mieczem, Tomasz z włącznią i Juda Tadeusz z maczugą.

W piątym polu stoją święci męczennicy, po stronie północnej: SZczepan z kamieniami, Stanisław biskup z Piotrowinem, Klemens I papież z kotwicą, Wojciech z wiosłem, Wawrzyniec z kratą. Po stronie południowej: Maurycy z włócznią, Sebastian ze strzałami, Wacław z koroną w ręce, Florian z chorągwią, książę Henryk Pobożny z orłem śląskim na tarczy.

W ostatnim polu sklepienia pod pozorną kopułą na obłokach namalowani święci wyznawcy. Po stronie północnej wyróżnia się św. Ignacy Loyola w ornacie, wskazujący na IHS (imię Jezus), obok św. Tomasz z Akwinu mający na piersi słońce z ludzką twarzą, papież Grzegorz Wielki, św. Franciszek z Asyżu, niżej św. Ambroży biskup z otwartą księgą. Po lewej stronie ś. Hieronim z otwartą księgą, obok św. Benedykt z cyrklem (jako patron architektów), niżej św. Augustyn z płonącym sercem w dłoni. Po stronie południowej wyróżnia się św. Helena cesarzowa z wielkim krzyżem w rękach, za nią stoi św. Kazimierz królewicz, a poniżej św. Jadwiga śląska z modelem kościoła.

Gigapixele

search

Zobacz inne zabytki z kategorii: Malarstwo