Audyt cyfrowy Opactwa Cystersów w Oliwie

7 listopada, 2022

Prowadzimy w dawnym opactwie cystersów w Oliwie szczegółowy audyt cyfrowy, na podstawie którego będzie można precyzyjnie określić zakres, poziom trudności oraz szczegółowy kosztorys prac cyfryzacyjnych, które być może zostaną przeprowadzone w przyszłości.

Średniowieczne założenie klasztoru zakonu Cystersów jest najstarszą placówka klasztorna na Pomorzu Gdańskim, istniejąca nieprzerwanie od 1188 do 1831 r. Opactwo jest miejscem o szczególnej randze historycznej poprzez związek z istotnymi wydarzeniami oraz ważnymi postaciami historycznymi. Król Zygmunt III Waza podpisał w Oliwie Pacta conventa, a w dniu 3 maja 1660 r. w Małym Refektarzu nastąpiło podpisanie traktatu między Rzeczpospolitą a Szwecją zwanego pokojem oliwskim.

W skład zespołu wchodzą: archikatedra gdańska pw. Trójcy Świętej (dawny kościół klasztorny), przylegające od południa zabudowania poklasztorne skupione wokół czworobocznego wirydarza, niepełny obwód wewnętrznego ciągu murów obronnych, grupa budynków gospodarczych usytuowanych po południowo-wschodniej stronie klasztoru (Szafarnia, spichlerz klasztorny), Stary i Nowy Pałac Opacki, Spichlerz Opacki oraz Ogród Opacki – obecnie teren parku im. Adama Mickiewicza wraz z Oranżerią, Stajnią Opacką z Wozownią i zachowanym odcinkiem zewnętrznego pierścienia murów obronnych, a także kościół parafialny pw. św. Jakuba i Dom Bramny (Brama Zarazy).

Skupiliśmy się w naszych działaniach na dwóch kluczowych obiektach: Katedrze oraz zabudowaniach poklasztornych, w których obecnie siedzibę ma Gdańskie Seminarium Duchowne.

Wykorzystujemy w pracach szerokie spektrum narzędzi, w tym skanery laserowe i optyczne, drony, kamery średnioformatowe oraz kamery 3D. Korzystając z dobrej pogody przeprowadziliśmy również nalot fotogrametryczny przy użyciu kamery RGB oraz multispektralnej, ze względu na wspaniały park oliwski, przylegający ww. obiektów od strony północnej i zachodniej.

Wykorzystanie w nalocie kilku typów kamer pozwoli nam opracować mapę zagęszczenia drzew, stanu zdrowotnego drzew (chlorofil i biomasa), a w przyszłości monitorować i identyfikować choroby drzewostanu, wykrywać i monitorować gatunki inwazyjne, tempo regeneracji roślinności oraz analizować uszkodzenia, klasyfikację gatunków drzew, zarządzać zasobami parkowymi (inwentaryzacja), itd.

Zrealizowaliśmy ponad 20 projektów, cyfryzując przeszło 1000 eksponatów

Zapraszamy do współpracy właścicieli zabytków architektury sakralnej i świeckiej, którzy rozumieją doniosłość prowadzenia procesów cyfryzacyjnych i chcą upowszechnić wiedzę o swoim zabytku w formie interaktywnej i wirtualnej, zgodnie ze standardem WCAG 2.1.