Katedra w Płocku

Matka kościołów Mazowsza - największa nekropolia władców Polski.

Projekt „Cyfryzacja i wirtualizacja Katedry Piastów w Płocku, serca Wzgórza Tumskiego – Pomnika Historii” otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu grantowego „Kultura cyfrowa 2020”.

Projekt, podzielony na kilkanaście zadań, miał na celu wierne odtworzenie architektury Pomnika Historii – Bazyliki katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Płocku oraz znajdujących się w niej zabytków ruchomych (malarstwo, rzeźba, rzemiosło artystyczne, kowalstwo, itd.), poprzez dwu i trójwymiarową cyfryzację.

Bazylika katedralna należy do najstarszych i największych w kraju, będąc jednocześnie największą renesansową katedrą na północ od Alp, na której wzorowały się inne świątynie w Polsce. W jej wnętrzu znajdziemy kopię brązowych Drzwi Płockich, będących unikatowym przykładem sztuki romańskiej w tej części Europy. Zachwyca swym pięknem polichromia z herbami wszystkich biskupów płockich. Pod północną wieżą, w Kaplicy Królewskiej, w klasycystycznym sarkofagu pochowani są władcy Polski: Władysław I Herman i Bolesław III Krzywousty, a w krypcie Konrad Mazowiecki i inni książęta.  Jest największą nekropolią władców Polski. Unikatowe dzieła rzemiosła artystycznego zgromadzone w skarbcu dopełniają obrazu prawdziwej perły w koronie polskich zabytków historycznych.

Zakres prac objął cały kościół oraz znajdujące się w nim cenne dzieła sztuki. W trakcie realizacji zadania zostały wykorzystane najnowsze technologie pomiarowo-wizualizacyjne oraz technologie internetowe (wielojęzyczna, responsywna strona www), zapewniające interaktywność dla wszystkich rodzajów odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem osób wykluczonych (standard WCAG 2.1). Głównym celem projektu było opracowanie i digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego oraz udostępnianie i umożliwianie ponownego wykorzystywania zasobów cyfrowych.

Zakres działań

Zobacz inne zabytki w kategorii: Architektura