Pracujemy cyfrowo i wirtualnie w bazylice Koronowskiej

November 17, 2022

Bazylika Koronowska jest dawnym kościołem przyklasztornym opactwa cystersów z XIII-XIV wieku. Kościół posiada bardzo bogate wyposażenie oraz elementy architektoniczne. W prezbiterium zachowane są dwa gotyckie, ceramiczne, maskowe wsporniki sklepienne. Zewnętrzne ramię transeptu pokrywają fragmenty fryzu z XIV w. wykonanego z barwnych glazurowanych płytek ceramicznych. Sklepienia pokryte są bogatą dekoracją stiukową.

Najokazalszym elementem wyposażenia jest jednak monumentalny ołtarz główny z obrazami Bartłomieja Strobla, polskiego malarza pochodzenia niemieckiego, przedstawiciela późnego manieryzmu i wczesnego baroku. I to w dużej mierze jemu kościół zawdzięcza naszą wizytę.

O ile prowadzenie prac cyfryzacyjnych wewnątrz kościoła nie było dla nas wielkim wyzwaniem, o tyle na zewnątrz musieliśmy postępować ostrożnie. Dawne zabudowania klasztorne, które bezpośrednio przylegają od południa do murów kościoła, zostały bowiem zaadaptowane na więzienie. W związku z tym nie mogliśmy użyć dronów do sfilmowania bryły kościoła ani opracowania mapy fotogrametrycznej terenu, ponieważ jest to strefa zastrzeżona.

W ramach projektu częściowej cyfryzacji i wirtualizacji wnętrza kościoła i jego wyposażenia, który fundacja realizuje pro bono, wykonaliśmy:

  • Fotografię gigapiksel obrazu głównego w ołtarzu „Wniebowzięcie Marii ze św. Janem Ewangelistą, Bernardem z Clairvaux i apostołami u grobu“ Bartłomieja Strobla z roku 1647, o wymiarach, bagatela, 350 na 274 cm;
  • Fotografię gigapiksel obrazu „Powitanie Marii w Niebie przez Chrystusa“ Bartłomieja Strobla z roku 1647, o wymiarach 274 na 208 cm;
  • Modele 3D wybranych najcenniejszych elementów wyposażenia, w tym rzeźbionych fragmentów stall, rzeźb aniołów w formie kariatyd, podtrzymujących kolumnadę ołtarza głównego, itd.;
  • Dokumentację fotograficzną architektury i wyposażenia kościoła;
  • Spacer wirtualny z użyciem kamery 3D.

W efekcie przeprowadzonych prac powstanie ogólnodostępny, bezpłatny interaktywny przewodnik VR na każdy rodzaj multimediów, w tym smarfotny i gogle wirtualne rzeczywistości. Wyniki prac zostaną także opublikowane na Szlaku Świątyń Maryjnych (maryjny.org), który został stworzony przez naszą fundację.

Wir haben über 20 Projekte abgeschlossen und dabei über 1.000 Exponate digitalisiert

Wir laden Eigentümer von Denkmälern der sakralen und weltlichen Architektur zur Zusammenarbeit ein, die die Bedeutung der Durchführung von Digitalisierungsprozessen verstehen und Wissen über ihr Denkmal in interaktiver und virtueller Form gemäß dem WCAG 2.1-Standard verbreiten möchten.